Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Nádory prostaty

Rakovina (karcinom) prostaty postihuje muže převážně po padesátém roce života a je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Onemocnění zpočátku probíhá bez jakýchkoli příznaků. Počáteční stav karcinomu prostaty je však většinou právě jediným, který může být úplně vyléčen. Pokročilý karcinom prostaty lze také léčit, šance na úplné vyléčení je však podstatně nižší, než u karcinomu v počátečním stavu.

Řez prostatou a močovým měchýřem


Většina karcinomů prostaty se dnes diagnostikuje v časném stádiu. K diagnóze většinou vede zjištění vyšší hodnoty nádorového markeru, PSA (prostatický specifický antigen), nebo vyšetření pro příznaky benigní hyperplazie prostaty. Vyšetření PSA obvykle pacient podstoupí v rámci preventivního vyšetření u praktického lékaře, který pak pacienta pošle k urologovi. Jindy navštíví urologa muž s příznaky benigní hyperplazie prostaty a urolog při podrobném vyšetření zjistí kromě hyperplazie i ložisko karcinomu prostaty.

 

  • 1 - prostata
  • 2 - chámovod
  • 3 - semenný váček
  • 4 - močová trubice

Léčba karcinomu prostaty, stejně jako léčba jiných nádorů, závisí na rozsahu onemocnění. Nachází-li se nádor jen v prostatě, tzv. lokalizovaný karcinom, lze nejčastěji onemocnění zcela vyléčit odstraněním celé prostaty - radikální prostatektomií. U starších nemocných může mít stejnou účinnost ozáření prostaty. Opustí-li některé nádorové buňky prostatu a dostanou se do jiných orgánů, nejčastěji do mízních uzlin nebo do kostí, používá se léčba hormonální.

Karcinom prostaty je druhou nejčastější příčinou smrti na nádory u mužů. Určitě byl u všech těchto mužů jejich karcinom zpočátku malý, omezený jen na prostatu a byl vyléčitelný. Řada vyléčených pacientů vděčí za včasné rozpoznání choroby a úspěšnou léčbu preventivnímu vyšetření, které podstoupili.

nádor prostaty

Prevence nádoru prostaty

Prevence rakoviny prostaty
Rakovina prostaty představuje nejčastější mužské nádorové onemocnění, když dle posledních údajů onemocnělo touto chorobou v roce 2008 v České republice více než 5300 mužů. Onemocnění postihuje nejčastěji muže vyššího věku, není však úplnou vzácností ani u jedinců mladších, například i u čtyřicátníků a padesátníků.

Jaká je příčina rakoviny prostaty? Můžeme rakovině prostaty předejít?

Přes intenzivní výzkum řady týmů po celém světě dodnes jednoznačnou příčinu vzniku rakoviny prostaty neznáme. Bylo sice prokázáno, že existuje určitá souvislost s dietními zvyklostmi, hlavně nadbytkem živočišných tuků, přesný mechanizmus, jak složky potravy působí, však zatím popsán nebyl. Z těchto důvodů rakovině prostaty účinně předcházet v současné chvíli nedokážeme.

Můžeme zachytit rakovinu prostaty v časném stádiu?
Rakovinu prostaty dnes obvykle zachytíme na základě vyšší hodnoty tzv. prostatického specifického antigenu (zkratka PSA) v krvi. Při nálezu zvýšené hodnoty PSA odebíráme z prostaty vzorek (tzv. biopsie), který přítomnost rakoviny potvrdí.

Díky testu PSA jsme schopni zachytit rakovinu prostaty již v časném stádiu, v době, kdy ji nelze prokázat žádnou jinou metodou. Hlavní přínos spočívá v tom, že včas zachycený nádor můžeme účinně léčit a v mnoha případech i úplně vyléčit.

Test PSA odebraný po 40 roce věku nám dnes umožňuje dokonce i předpovědět riziko, že muž bude mít v budoucnu rakovinu prostaty.


Co tedy mužům doporučujeme?

Mužům, kteří mají zájem o svůj zdravotní stav a chtějí o své zdraví pečovat, doporučujeme návštěvu urologa po 40 roce věku (ale přijít by samozřejmě měl i muž, který je již v současné chvíli starší). Urolog muže vyšetří a vysvětlí mu celou problematiku včetně pozitiv i negativ testování na PSA. V případě souhlasu pacienta provede odběr PSA a dle výsledku doporučí další postup.

Naši odborníci jsou špičkoví specialisté na léčbu rakoviny prostaty v ČR. V případě Vašeho zájmu se Vám budou pečlivě a diskrétně věnovat, celou problematiku Vám vysvětlí a hlavně provedou všechny potřebné kroky.
Nebuďte tedy lhostejní ke svému zdraví! Předcházejte komplikacím v budoucnu!

Skríning a včasný záchyt rakoviny prostaty

Co je to skríning rakoviny prostaty?
Jako tzv. plošný skríning označujeme postup, kdy je všem mužům v určité věkové skupině (obvykle mezi 50 a 75 lety) a v určitém regionu provedeno testování na prostatický specifický antigen (PSA). Cílem je zvýšit záchyt onemocnění a snížit úmrtnost. Vzhledem k tomu, že zahrnuje všechny muže v daném věku a oblasti, je skríning vlastně rysem politiky určitého státu nebo jeho části.
Zajímavé výsledky přinesla rozsáhlá evropská studie (ERSPC = European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer), která studovala dopad skríningu u 182.000 mužů v různých zemích západní Evropy. Studie prokázala, že skríning pomocí testu PSA u mužů ve věku 50 - 74 let snižuje úmrtnost na rakovinu prostaty. Studie však ukázala i některá negativa - k prevenci jednoho úmrtí na rakovinu prostaty muselo být PSA vyšetřeno u 1410 mužů, což je poměrně vysoké číslo.
Vzhledem k velkým ekonomickým nákladům i vzhledem k některým negativům není v současné době plošný skríning prováděn v žádné evropské zemi.

Co je to včasný záchyt rakoviny prostaty?
Včasným záchytem rakoviny prostaty u informovaného muže rozumíme testování PSA pouze u mužů, kteří mají zájem o svoje zdraví a kteří se aktivně k testování přihlásí. Nejedná se tedy o politiku státu, ale o aktivitu konkrétního muže směřující k uchování jeho dobrého zdravotního stavu.
Takový muž si uvědomuje, že díky testování lze zachytit onemocnění ve stádiu, kdy je nádor vyléčitelný. Je si však vědom i některých negativních stránek testování, jako je určitá psychická zátěž při (tedy například nervozita při hraniční hodnotě testu, která je nejednoznačná).
Většina odborníků (včetně oficiálního postoje Evropské urologické společnosti) dnes zastává názor, že pozitiva vyplývající z aktivního a včasného záchytu rakoviny prostaty převažují nad negativy. Doporučují mužům ve věku mezi 50 (často dokonce i 40) a 74 lety návštěvu urologa spojenou s vysvětlením situace a odběrem krve na testování PSA.

Co tedy mužům doporučujeme?
Mužům, kteří mají zájem o svůj zdravotní stav a chtějí o své zdraví pečovat, doporučujeme návštěvu urologa po 40. roce věku (ale přijít by samozřejmě měl i muž, který je již v současné chvíli starší). Urolog muže vyšetří a vysvětlí mu celou problematiku včetně pozitiv i negativ testování na PSA. V případě souhlasu pacienta provede odběr PSA a dle výsledku doporučí další postup.

U nemocných s podezřením na karcinom prostaty, po ev. předchozí negativní biopsi prostaty doporučujeme provedení PCA3  testu.

Jedná se genetické vyšetření provádějící se z moče po předchozí masáži prostaty. Toto  vyšetření spolu s PSA  a vyšetřením prostaty konečníkem umožnuje upřesnit další rozhodování o nutnosti či možnosti oddálit biopsi prostaty.


Naši odborníci jsou špičkoví specialisté na léčbu rakoviny prostaty v ČR. V případě Vašeho zájmu se Vám budou pečlivě a diskrétně věnovat, celou problematiku Vám vysvětlí a hlavně provedou všechny potřebné kroky.

Nebuďte tedy lhostejní ke svému zdraví! Předcházejte budoucím komplikacím!

 

Dědičná rakovina prostaty

Bylo prokázáno, že v některých rodinách se rakovina prostaty objevuje prakticky u mužů všech generací, kteří se dožili určitého věku. Je zřejmé, že menší u menší části pacientů (zhruba 10 % nemocných s rakovinou prostaty) se sklon ke vzniku rakoviny prostaty dědí.

Jak zjistíme, že má rodina vyšší riziko vzniku rakoviny prostaty?
Známe sice několik genů, které se zřejmě na vzniku rakoviny prostaty mohou podílet, přesný způsob, jakým se onemocnění dědí, však znám není. Nějaké genetické testování proto v současné době nemá smysl a odborníci jej nedoporučují.
Důležité je však znát historii své rodiny - riziko je vysoké v případě, že dva vaši přímí příbuzní tímto onemocněním trpěli. Zvláště podezřelé je, když Váš otec nebo bratr onemocněli nádorem již v mladším věku, tedy do 60 let.

Má dědičná rakovina prostaty nějaké typické rysy?
Ano, dědičná forma rakoviny prostaty se objevuje obvykle již v nižším věku, například již mezi 40 a 50 rokem a onemocnění mívá agresivnější chování a méně příznivý průběh.

Co tedy doporučujeme?
V rodinách s vyšším výskytem rakoviny prostaty nebo tam, kde se onemocnění objevuje u příbuzných již v mladším věku, by měli muži rozhodně vyhledat urologa a podstoupit testování na PSA již kolem 40 let věku.

 

Názory pacientů

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

ostatní názory