Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - hlavní lékař kliniky

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.Profesor MUDr. Marek Babjuk, CSc. se narodil v roce 1961 v Praze. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kde promoval v roce 1986. Po ukončení lékařské fakulty pracoval na urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, zpočátku jako sekundární lékař a od roku 1993 jako vedoucí oddělení. Atestační zkoušku I. a II. stupně z urologie složil v letech 1988 a 1992, atestační zkoušku z klinické onkologie v roce 1997.

Dne 1.7.2003 byl jmenován rektorem Univerzity Karlovy v Praze docentem pro obor urologie. Tématem jeho habilitační práce byla „Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře".

Profesorem pro obor urologie byl jmenován prezidentem republiky dne 2.3.2009.

Od roku 2011 je předsedou České urologické společnosti ČLS JEP.

Od 1.10.2009 pracuje jako přednosta urologické kliniky FN Motol a 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Ve své praxi se profesor Babjuk věnuje hlavně diagnostice a léčbě nádorových onemocnění v urologii. Předmětem jeho zájmu jsou operační výkony pro urologické nádory, pozornost věnuje také diagnostice nádorových onemocnění včetně zavádění nových metod a technologií. Od roku 2007 je předsedou skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti.

Absolvoval několik studijních pobytů v zahraničí. V roce 1990 pracoval rok na urologické klinice ve Wuppertalu a v roce 1999 čtyři měsíce na urologické klinice Klinikum Grosshadern v Mnichově. Kromě toho navštívil během kratších návštěv řadu předních klinik v Evropě i v USA.

Během své dosavadní kariéry publikoval více než 100 článků v odborných časopisech, z toho přes 30 v zahraničí. Jeho práce byly citovány ve více než 150 odborných publikacích. Je autorem nebo spoluautorem 7 monografií s urologickou tématikou. Podílel se na realizaci 13 grantových projektů.

Profesor Babjuk je členem redakčních rad řady prestižních zahraničních i domácích vědeckých časopisů, například European Urology, World Journal of Urology, Urologie Internationalis, Central European Journal of Urology, Prague Medical Report nebo Česká Urologie.

Od roku 2009 členem vědecké rady České lékařské komory. Je členem Evropské urologické společnosti (EAU), Americké urologické společnosti i Světové urologické společnosti (SIU).

Profesor Babjuk je předsedou komise pro tvorbu doporučených postupů u nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU) a člen edukační komise Evropské urologické společnosti (EAU).

Prof. Babjuk je pro rok 2017 hostujícím profesorem na The Chinese University of Hong Kong.

Názory pacientů

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

ostatní názory