Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Operační léčba rakoviny prostaty

Operace prostaty pro nádor (tzv. radikální prostatektomie) a její provedení za použití operačního robota


Podstatou radikální prostatektomie je odstranění celé prostaty včetně semenných váčků. Tento výkon je prováděn u pacientů s rakovinou prostaty jestliže předpokládáme, že se nádor nerozšířil mimo prostatu. Tento způsob léčby tedy volíme u pacientů, u kterých byla rakovina zachycena včas. Jedná se o velmi účinnou léčbu - u vhodně zvoleného pacienta může přinést úplné vyléčení.

 

  • V čem operace spočívá?

 

Principem operace je odstranění celé prostaty včetně tzv. semenných váčků. Během výkonu je přerušena močová trubice těsně pod prostatou, tak aby došlo k jak nejmenšímu poranění svěrače. Po odstranění prostaty je močová trubice nově napojena na močový měchýř. Pro úspěšné zahojení tohoto spojení má pacient po výkonu několik dní močovou trubicí do měchýře zavedenou cévku.
V některých případech je součástí operace i odstranění lymfatických uzlin z oblasti pánve.

 

  • Jak hodnotíme výsledek operace?

 

Operace by měla přinést vyléčení nádorového onemocnění. Hodnotíme to na základě patologického vyšetření, kdy by nádor neměl dosahovat k povrchu odstraněné prostaty (hovoříme o pozitivních nebo negativních resekčních okrajích). Ještě důležitějším faktorem je sledování pooperačního hodnot prostatického specifického antigenu (thv. PSA) v krvi - ty by po několika týdnech měly dosáhnout nulových hodnot nebo se jim přibližovat (ideální je, když hladina klesne do setinových hodnot).

 

  • Jaké jsou komplikace?

 

Jednou z možných komplikací je porucha udržení moči po výkonu (tzv. inkontinence). Je třeba říci, že bezprostředně po výkonu se určitý únik moči u části pacientů objevuje. Je to důsledkem oslabení funkce svěrače v důsledku operačního výkonu, udržení moči by se však mělo postupně zlepšovat a významný únik by neměl trvat déle než několik týdnů. Stupeň úniku i rychlost návratu do původní situace závisí na kvalitě provedeného výkonu, ale i na anatomickém vztahu prostaty a svěrače - u některých mužů svěrač přiléhá těsně k prostatě, což má za důsledek větší poranění při operaci. Důležitá je rovněž dobrá rehabilitace pacienta, který by měl záhy po výkonu posilovat svěrač i svaly pánevního dna.
Dalším nepříznivým důsledkem výkonu může být zhoršení erekce. Příčinou je poranění nervů, jejichž účinkem je erekce zahájena a které těsně přiléhají k prostatě. Ve vhodných případech se během výkonu snažíme tyto nervy ochránit a nepoškodit, je ale třeba říci, že to není možné v každém případě.

 

  • Jak lze operaci provést?

 

Klasickým způsobem provedení je otevřená operace, tedy operace provedená z krátkého řezu v podbřišku.
V současné době jsou stále častěji využívány i moderní operační postupy, jejichž cílem je zrychlit hojení po výkonu, zkrátit dobu pobytu v nemocnici, urychlit návrat do běžného života a snížit riziko komplikací při zachování úspěšnosti protinádorové léčby.
Již řadu let je radikální prostatektomie prováděna i laparoskopickou cestou, tedy z několika vpichů do dutiny břišní.
Nejmodernějším způsobem provedení výkonu je pak použití tzv. operačního robota, kdy hovoříme o tzv. roboticky asistované radikální prostatektomii. Jedná se vlastně o vylepšenou laparoskopii, kdy jsou do těla pacienta z několika vstupů (vpichů) zavedeny nástroje s pohyblivým kloubem, které ovládá operatér z vnějšku ze zvláštního stanoviště - tzv. konzole, která je umístěna na operačním sále, nikoliv však u operačního stolu. Mezi operatéra a pacienta tak vstupuje počítačem ovládané zařízení, které usnadňuje lékaři provedení výkonu. Ve srovnání s klasickou laparoskopií využívá systém 3D zobrazení přinášející lepší orientaci v operačním poli a také již zmíněné jemné robotické nástroje s pohyblivým kloubem.
Lékař - operatér ovládá konce nástrojů zavedených do těla pacienta prostřednictvím vysoce citlivých, na jednotlivých prstech navlečených joysticků. Přirozeně, intuitivně pohybuje rukama a simuluje pohyby, které by dělal v případě, kdyby se nacházel rukama v bezprostřední blízkosti preparované tkáně. Jemnost zobrazovaných struktur, vyladěná s jemností pohybu nástrojů, umožňuje chirurgovi dosáhnout vyššího stupně preciznosti a zejména šetrnosti prováděné preparace, což se může projevit na výsledku léčby.

 

  • Jaké výsledky dosahujeme různými způsoby provedení?

 

Všechny operační postupy v současné době dosahují srovnatelných výsledků z hlediska úspěšnosti odstranění nádoru. Bylo však prokázáno, že po roboticky asistované operaci je možná kratší doba hospitalizace (obvykle několik dní a během výkonu je menší krevní ztráta. Podle nejnovějších výsledků ze zahraničí se zdá, že operace s pomocí robota přináší i rychlejší obnovení udržení moči a vyšší šanci na zachování potence.

 

  • Jaké faktory rozhodují o výsledku operace?

 

Je třeba zdůraznit, že výkon musí být proveden kvalitním a zkušeným operatérem. Zkušenost a zručnost operatéra jsou stále nejdůležitější parametry rozhodující o výsledku, jsou důležitější, než kterou technikou je výkon proveden - tedy zda otevřenou cestou nebo roboticky. Zkušenost operatéra je tedy nezbytná i v případě roboticky asistovaného výkonu.


Máte-li zájem o bližší informace v této oblasti, neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci mají s operacemi prostaty velké zkušenosti, rádi vám vysvětlí podrobnosti o dostupné možnosti.

 

Názory pacientů

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

ostatní názory