Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Odstranění močového měchýře pro nádor

 

Chceme-li vyléčit pokročilejší, případně nebezpečnější formy nádorů močového měchýře, musíme někdy močový měchýř odstranit. Tento způsob léčby používáme hlavně tam, kde již nádory prorůstají do hlubších vrstev stěny měchýře (nádory označené jako T2, T3 a T4 na obrázku) nebo kdy je vysoké riziko, že nádor takto prorůstat začne a jiná léčba není účinná.
V těchto situacích by výkon neměl být příliš odkládán, protože hrozí další šíření nádoru a vznik metastáz, kdy je léčba již velmi obtížná a méně úspěšná.

 

  • V čem spočívá radikální operace?

 

Součástí výkonu je vždy úplné odstranění močového měchýře (odborně hovoříme o cystektomii), rozsah operace se však částečně odlišuje u muže a u ženy. U muže musíme spolu s měchýřem odstranit i prostatu, u ženy obvykle odstraňujeme i dělohu a část pochvy.
U obou pohlaví je významnou součástí operace odstranění lymfatických uzlin. Odstraňují se lymfatické uzliny v okolí močového měchýře, někdy i výše v dutině břišní.
Pro vyléčení pacienta je důležité správné provedení výkonu, tedy odstranění celého nádoru a odstranění dostatečného počtu lymfatických uzlin ze všech požadovaných anatomických oblastí. Je pochopitelné, že to vyžaduje zkušeného operatéra.

 

  • Jak zajistíme odtok moči po odstranění močového měchýře?

 

Součástí operace je i zajištění nového způsobu odtoku moči, případně vytvoření nového močového měchýře. Obecně hovoříme o tzv. derivaci moči. V současné době existují 3 základní možnosti:
- vývod pro moč - v tomto případě vytváříme ve stěně břišní vývod pro moč za použití krátkého úseku střeva. Vývod je umístěn obvykle vpravo pod pupkem. Pacient pak musí používat tzv. jímací pomůcky (nalepovací sáčky), ve kterých se moč hromadí. Je třeba říci, že díky široké nabídce moderních jímacích pomůcek není zásah do kvality pacientova života tak velký, jako tomu bývalo dříve. Moderní pomůcky jsou bezpečné a snadno použitelné - pacient tak často nemusí zásadně měnit způsob oblékání ani zásadně omezovat své záliby a životní zvyklosti.
- tzv. náhrada močového měchýře - vytvoříme z části střeva nový močový měchýř, do kterého vyústíme močovody (kanálky, kterými je přiváděna moč z ledviny do měchýře) a který napojíme na močovou trubici. Pacient pak nemá žádný vývod a močí močovou trubicí podobně jako před operací. Je však třeba zdůraznit, že tato operace klade větší nároky na zkušenost operatéra, ale hlavně na pacienta. Operační výkon je o něco delší a složitější, tudíž je i zatížen větším rizikem komplikací. Pacient se navíc musí naučit s novým měchýřem žít, tedy naučit se vnímat jeho náplň (pocit známý před operací s odstraněním normálního měchýře mizí), naučit se jej vyprazdňovat a podobně. Celý tento proces trvá několik měsíců a vyžaduje dobrou kondici a vůli nemocného. Kromě dobrého celkového stavu pacienta a jeho ochoty spolupracovat musí být pro vytvoření nového měchýře splněny některé další podmínky, jako je dobrá funkce ledvin, nepřítomnost závažnějších střevních onemocnění atd.
- vyústění moči do konečníku - pacient pak močí konečníkem, kde se moč mísí se stolicí. Vzhledem k vyššímu riziku závažných komplikací však tuto možnost volíme jen ve výjimečných situacích.

Volba vhodného typu odvodu moči je nesmírně důležitá pro kvalitu dalšího pacientova života. Nedá se říci, že by jedna z uvedených možností byla ideálním řešením ve všech situacích - spíše je třeba hledat nejvhodnější řešení pro konkrétního pacienta. V případech, kde je to možné, však upřednostňujeme vytvoření náhrady močového měchýře.
Pacient musí počítat s tím, že definitivní rozhodnutí o způsobu odvodu moči učiní až operatér během výkonu. Záleží totiž i na konkrétním nálezu při operaci.

 

  • Na základě čeho se lékař a pacient k operaci rozhodují?

 

Je naprosto pochopitelné, že rozhodnutí o takto náročném výkonu, který ovlivní pacientův život, musí být velmi zodpovědné. Lékař i pacient musí pečlivě zvážit všechny skutečnosti, z nichž nejdůležitější je rozsah a typ nádoru, stav močových cest respektive jiná onemocnění, kterými pacient trpí. Do pacientova rozhodování však zasahuje celá řada dalších faktorů včetně rodinné situace, pracovní pozice, pracovních perspektiv i jeho dalších plánů.
Výsledné rozhodnutí ovlivní život nejen samotného pacienta, ale i jeho blízkých. Vždy proto doporučujeme, aby se rozhodování zúčastnili i pacientovi nejbližší, samozřejmě když to pacient považuje za vhodné. Rozhovor s lékařem (v optimálním případě s lékařem který bude pacienta operovat) by měl být podrobný a v každém případě vedený v klidu, tak aby pacient získal všechny potřebné informace.


Je u operovaných pacientů podávána také chemoterapie?

Bylo prokázáno, že u některých pacientů podání chemoterapie zlepšuje výsledky operace. Týká se to zvláště nemocných, kde je nádor většího rozsahu nebo kde se již rozšířil do lymfatických uzlin. V těchto případech (když zjistíme velký nádor nebo postižení uzlin na CT nebo magnetické rezonanci) je často podávána chemoterapie již před výkonem (tento způsob se označuje odborně jako neadjuvantní chemoterapie) - urolog by proto tuto variantu měl vždy ve spolupráci s onkologem zvážit. U pacientů, kde zjistíme postižení uzlin až na základě histologického nálezu po operaci, podáváme chemoterapii až po operaci, obvykle po několika týdnech (tento způsob se označuje odborně jako adjuvantní chemoterapie)

 

  • Mohou nastat během operace a po ní komplikace?

 

Je třeba říci, že se jedná o velmi náročný operační výkon. Ještě před několika desítkami let byla úmrtnost po výkonu (hodnotí se, kolik pacientů zemřelo do 60 nebo 90 dnů po operaci na komplikace) přes 10 %, dnes je již úmrtí na špičkových pracovištích v ČR jako následek komplikací velmi vzácné. I tak je ale operace zatížena rizikem komplikací, které se objevují u více než poloviny pacientů. Jedná se většinou o menší problémy, jako jsou teploty nebo pomalejší obnovování činnosti střev, ale mohou se objevit i závažnější potíže. Důležité je, aby pracoviště mělo dostatek zkušeností a úzce spolupracovalo s dalšími specialisty, například internisty nebo kardiology a dokázalo komplikace včas odhalit a úspěšně vyléčit.

Jaká jsou výsledky operace?

Šance na vyléčení nádoru močového měchýře závisí na rozsahu onemocnění. Nejlepších výsledků dosahujeme, dokud je nádor ohraničen na močový měchýř, neprorůstá mimo něj a nešíří se do lymfatických uzlin. V těchto případech dokážeme vyléčit přes 80 % pacientů. U rozsáhlejších nádorů jsou výsledky horší. Situace není ale beznadějná ani za přítomnosti metastáz v lymfatických uzlinách, kdy dokážeme vyléčit třetinu nemocných.

 

  • Kde by měl pacient výkon podstoupit?

 

Každý pacient s takto závažným onemocněním samozřejmě uvažuje, kde by měl výkon podstoupit, který lékař je ten nejlepší a podobně. Obecně se dá říci, že větší šance na dobrý výsledek jsou na pracovišti, které má větší zkušenosti a provádí tyto operace častěji. Dalším důležitým faktorem je dostatečné zázemí pracoviště a možnost spolupráce s dalšími specialisty (kardiologové, internisté, anesteziologové, onkologové) - je to důležité pro včasné rozpoznání a úspěšnou léčbu případných komplikací.
Operatér musí mít dostatečné operační zkušenosti. Měl by umět vytvořit nejen vývod, ale také nový močový měchýř.

Naši odborníci mají v této oblasti velké zkušenosti, protože provedli již stovky podobných operací. V případě, že trpíte nádorem měchýře a operační léčba je zvažována, neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci vám ochotně poradí a vše vysvětlí.

 

Názory pacientů

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

ostatní názory