Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Nádory ledvin

Nádory ledvin představují jedno z nejčastějších nádorových onemocnění. Alarmující je skutečnost, že v České republice je procentuální výskyt nádorů ledvin nejvyšší ze všech zemí světa, když ročně onemocní více než 2500 jedinců a více než 1100 na toto onemocnění zemře!

Závažná je skutečnost, že v případě, že onemocnění není včas zachyceno a léčeno, může vytvořit metastázy např. v plicích, kostech nebo játrech.

Operační léčba nádorů ledvin

 

Základem léčby nádorů ledvin je operační výkon spočívající v odstranění ledviny nebo její části. Operace je jednoznačně nejúčinnější léčebnou metodou u nádorů ohraničených na ledvinu, respektive u nádorů, které se rozšířily do lymfatických uzlin, je však součástí léčby i nádorů, které již vytvořily ložiska (metastázy) v jiných orgánech.

Incidence výskytu nádorů ledvin v ČR

V této souvislosti je třeba vysvětlit některé základní otázky:

  1. Je nutné vždy odstranit celou ledvinu, je možné její část zachovat?

V současné době odstraňujeme celou ledvinu pouze u velkých nádorů, které postihují její větší část. U nádorů menších jednoznačně převládá snaha o vyjmutí samotného nádoru, který odstraníme s tenkým lemem zdravé ledviny (abychom bezpečně odstranili veškerou nádorovou tkáň) a zbytek ledviny zachováme. Tento trend by měl stoprocentně platit u nádorů menších než 4 cm, ale ledvinu lze často zachovat i u nádorů větších. Rozhodnutí závisí na přesném uložení nádoru v ledvině.

Odstranění samotného nádoru, hovoříme odborně o „resekci ledviny“, je operace náročnější, než odstranění celé ledviny. Plánování i provedení výkonu v každém případě patří do rukou zkušeného odborníka – urologa.

 

  1. Je nutné ledvinu operovat otevřenou operací (jinými slovy operací řezem)?

Velkou část nádorů ledvin dnes operujeme laparoskopicky, tedy pouhými vpichy do dutiny břišní. Pacient má po výkonu jen 2-3 krátké (asi 1 cm dlouhé rány a jeden o něco delší řez, kterým je odstraněná tkáň vyjmuta z těla. Výhodou laparoskopie je ve srovnání s otevřenou operací kratší doba hospitalizace i menší bolesti bezprostředně po výkonu. Laparoskopickou cestou dnes lze ve většině případů odstranit celou ledvinu a ve vhodných případech i samotný nádor. Konkrétní rozhodnutí však opět musí udělat zkušený odborník.

operace nádoru ledvin

  1. Je možné operovat i nádory šířící se do jiných orgánů?

Nádory ledvin mohou vytvořit metastázy i ve vzdálených orgánech – v plicích, játrech nebo kostech. Součástí léčebného postupu je u těchto pacientů obvykle i odstranění ledviny s nádorem a v některých případech lze operačně odstranit i ložiska v jiných orgánech. I zde by měl léčebný postup stanovit zkušený specialista.

 

Naše zařízení nabízí možnost konzultace s odborníky v této oblasti, kteří provedli stovky operačních výkonů na ledvinách. V případě vašeho zájmu vám rádi poradí, navrhnou nejvhodnější postup a zajistí provedení výkonu na špičkovém pražském pracovišti.

 

Projevy a diagnóza nádorů ledvin

Nádor ledviny se může projevit přítomností krve v moči, případně bolestí v bederní krajině, tyto příznaky jsou však již většinou známkami poměrně pokročilého onemocnění.

V současné době jsou nádory ledvin často zjištěny náhodou při vyšetření ultrazvukem nebo počítačovou tomografií (CT). Tito nemocní mají někdy neurčité potíže, jako je nechutenství, hubnutí, mírně zvýšené teploty apod.

V případě, že máte některý z výše uvedených příznaků, můžete kontaktovat naše centrum. Naši vysoce erudovaní odborníci provedou potřebná vyšetření.

Jak léčíme rakovinu ledvin?

Jestliže nádor ještě nevytvořil metastázy, je léčba vždy operační. Spočívá v chirurgickém odstranění ledviny, případně její části.

U nádorů, kde již metastázy vznikly, lze v současné době použít tzv. léčbu biologickou. Předpokladem jejího nasazení je však histologický průkaz nádoru (provedený buď odstraněním nádoru z ledviny nebo odebráním biopsie).

Podílejte se na zlepšení naší péče o vás a vaše blízké.

Pište své podněty přímo řediteli kliniky.

 

Názory pacientů

Pavel M., Český Krumlov

Podstoupil jsem malý operační zákrok, vasektomii v Uroklinikum. Vše proběhlo k mé spokojenosti, přesně jak bylo naplánovano a to diky vysoké kvalitě personálu a vybavení. Děkuji.

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

ostatní názory

Důležité odkazy

NEO Víte, že onemocnění sítnice


je častou komplikací diabetu? Nedodržování předepsané diety diabetikem může vést k vážnému poškození zraku.

Jedním ze způsobů prevence nemocí sítnice je pravidelné úžívání potravinových doplňků. Lékaři oční kliniky NeoVize doporučují přípravek Protectum.