Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

MUDr. Josef Stolz, MBA - primář kliniky

prim. MUDr. Josef Stolz, MBAMUDr. Josef Stolz, MBA je primářem UroKliniky od roku 2013.

Studium na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze ukončil promocí v roce 1994. Po ukončení lékařské fakulty pracoval na Urologické klinice Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 1997 složil atestaci prvního stupně a v roce 2001 atestaci druhého stupně z urologie. Od roku 2002 se účasnil výuky studentů 1. lékařské fakulty ve funkci odborného asistenta.

Kromě naší kliniky ještě působí na Urologické klinice FN Motol.


Profesně se věnuje celému rozsahu ambulantní urologické praxe se zaměřením na uroonkologii a andrologii.

Je spoluautorem více než 20 přednášek a řady článků v odborných časopisech doma i v zahraničí.

Je členem České urologické společnosti a Evropské urologické společnosti (Euopean Association of Urology). Pravidelně se účastní odborných urologických kongresů a seminářů. Dr. Stolz je od roku 2015 lékařským konzultantem ambasády USA v Praze.

Názory pacientů

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

ostatní názory