Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Moderní endoskopická léčba nádorů měchýře

Základem léčby nádorů močového měchýře je endoskopická operace prováděná přes močovou trubici. Výkon je odborně označován jako transuretrální resekce – TUR.

Princip spočívá v „odřezání“ nádoru endoskopickou kličkou pomocí elektrického proudu, který kličkou prochází. Odřezané částečky pak odstraníme endoskopem ven z měchýře a odesíláme je na histologické vyšetření.

Operace je prováděna v některé formě znecitlivení, tedy buď v celkové narkose nebo anestesii postihující dolní polovinu těla (anestesie je v tomto případě dosaženo vpichem anestetika do páteře) a je k němu nutná krátká hospitalizace.

Zvláštním rysem nádorů močového měchýře je skutečnost, že některé nádory nemají na pohled typický vzhled. Z míst, která se zdají být podezřelá (jejich vzhled neodpovídá typickému nádoru, ale ani normální sliznici), proto odebíráme vzorky (tzv. biopsie).

Předpokladem dobrého výsledku endoskopické operace je dobrá viditelnost všech nádorových ložisek. V reálné situaci však operatér může v běžném světle některá nádorová ložiska přehlédnout. Příčinou je špatná rozlišitelnost od normální tkáně, netypický vzhled nádoru apod.

 

1. Využití fluorescenční cystoskopie

Moderně je proto využívána nová metoda, tzv. fluorescenční cystoskopie nebo fluorescenční zobrazení. Metoda využívá fluorescence nádorů, které osvětlujeme speciálním modrofialovým světlem. Předpokladem je předchozí podání speciální látky, hexylesteru kyseliny 5-aminolevulové (preparát Hexvix) tenkou cévkou do měchýře (zhruba 1,5 hodiny před operací). Díky této metodě nádory během operace intenzivní červeně svítí, takže je lépe vidíme a můžeme je proto i přesněji odstranit.

Nádor měchýře v normálním světle Nádor měchýře ve fluorescenčním světleNádor měchýře v normálním světle   /   Nádor měchýře ve fluorescenčním světle

K provedení fluorescenční cystoskopie musí být operační sál vybaven speciálním instrumentáriem, které zahrnuje zdroj modrofialového světla, optiky s příslušnými filtry a videokameru. Instrumentárium umožňuje i provedení běžného vyšetření v bílém světle pouhým přepnutím charakteru světla na jeho zdroji – fluorescenční cystoskopie je tak účinným doplňkem běžného světla.

Výsledky

Klinické studie prokázaly, že fluorescenční cystoskopie umožňuje zachytit větší množství nádorových ložisek ve srovnání s běžným zobrazením.

Současně bylo mezinárodní studií prokázáno, že při použití fluorescenčního zobrazení během endoskopické operace se snižuje asi o 9 % riziko opakování nádoru v budoucnu.  Je to dáno lepší viditelností nádorů během výkonu, což vede k jejich účinnějšímu odstranění.

 

2. Úzkopásmové zobrazení (NBI „narrow band imaging“)

U této metody zlepšujeme viditelnost nádoru použitím pouze části světelného spektra při cystoskopii. Část světla je odfiltrována, což umožní větší zvýraznění barevného rozdílu mezi nádorem a okolní tkání. Tento způsob je jednodušší než fluorescenční cystoskopie, protože nevyžaduje podání látky do měchýře před operací, i zde je však nutno mít k dispozici speciální instrumentárium během výkonu.

Nádor měchýře v normálním světle Nádor měchýře v úzkopásmovém zobrazeníNádor měchýře v normálním světle   /   Nádor v úzkopásmovém zobrazení

Byť v tuto chvíli nemáme k dispozici tolik vědeckých důkazů jako u fluorescenční cystoskopie, zdá se, že i tato metoda zlepšuje možnost endoskopického zachycení a odstranění nádoru měchýře.

Názory pacientů

Pavel M., Český Krumlov

Podstoupil jsem malý operační zákrok, vasektomii v Uroklinikum. Vše proběhlo k mé spokojenosti, přesně jak bylo naplánovano a to diky vysoké kvalitě personálu a vybavení. Děkuji.

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

ostatní názory