Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Konzultace léčby - Second opinion

Jak se rozhodnout pro správnou léčbu u rakoviny prostaty?

Byl u vás zachycen karcinom prostaty? Váš lékař vám navrhl více léčebných možností a vy nevíte, pro jaký postup se rozhodnout? Chtěli byste diskutovat vaše rozhodnutí s odborníkem?

Ve většině případů je dnes rakovina prostaty zachycena v tzv. lokalizovaném stádiu. Je to situace, kdy předpokládáme, že je nádor zatím ohraničen na prostatu a nevytvořil žádné metastázy. Důležité je, že nachází-li se nádor jen v prostatě, lze onemocnění vyléčit.

V takových případech je dnes více množností postupu, definitivní volba závisí na řadě faktorů. Mezi faktory, které zvažujeme patří konkrétní výsledek histologického vyšetření (stupeň zhoubnosti nádoru, počet pozitivních vzorků při biopsii atd.), konkrétní hodnota PSA, velikost nádoru (dle vyšetření konečníkem, případně z magnetické rezonance), ale i věk a další onemocnění pacienta. Významnou roli při rozhodování hrají i preference samotného nemocného.

Zjednodušeně řečeno, existují dnes tři základní možnosti postupu:

  • První možností je operační léčba, která spočívá v úplném odstranění prostaty, často současně i s odstraněním lymfatických uzlin – výkon označujeme jako radikální prostatektomie. Radikální prostatektomie může být prováděna různým způsobem. Klasicky je prováděna formou otevřené operace, výkon ale lze provést i laparoskopickou cestou nebo nejmoderněji operačním robotem.
  • Druhou možností je ozáření prostaty pomocí zevního zářiče nebo pomocí aplikace radioaktivních částic přímo do prostaty (tzv. brachyterapie). Zevní ozáření může být provedeno fotonovou nebo protonovou radioterapií.
  • V určitých případech je možné onemocnění po určitou dobu pouze sledovat. Tento postup přichází v úvahu u nejpříznivějších nálezů, kde je nádor ještě malý a málo aktivní. Pacienta je pak možno po určitou dobu jen sledovat dle přesného harmonogramu (pravidelné kontroly PSA, případně magnetické rezonance, někdy i opakování biopsie) a aktivní léčbu (operace nebo ozařování) indikovat až ve chvíli, kdy se nádor začíná zvětšovat a stává se aktivním. Takovému postupu říkáme aktivní dozor, anglicky "active survival".

V případě, že se nemůžete rozhodnout, který postup zvolit, můžete se objednat ke konzultaci na naši ambulanci. Naši odborníci s dlouholetými zkušenostmi se vám budou ochotně věnovat, vše vám pečlivě vysvětlí a pomohou vám se správně rozhodnout.

Pokud o konzultaci se objednejte telefonicky či on-line.

Názory pacientů

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

Martina Hekerová

Chtěla bych Vám moc poděkovat za přístup Vašich zaměstnanců. Mohu Vám říci, nikdy jsem nezažila tak příjemný, profesionální a srdečný přístup, a to jak ze strany pana doktora Tůmy, tak i sestřičky Chmelářové.

Vždy, když dorazím, okamžitě jdu na řadu. To nemluvím o usměvavém recepčním a recepční. Konzultace a celkové vyšetření je velmi podrobné, dokonce bych řekla, ač to může působit zvláštně, k takovým lidem se člověk vrací s klidem na duši.

 

ostatní názory