Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

ADAM - syndrom nedostatku testosteronu u mužů

Adam- syndrom nedostatku testosteronu u muže.

O co jde:

Hormonální změny u mužů v průběhu jejich života  jsou v popředí dlouhodobého zájmu medicíny.

Po 4. dekádě začína hladina testosteronu pozvolna klesat. Průběh tohoto poklesu je přísně individuální, závisí na mnoha parametrech jako například celkový stav muže, jeho  genetická zátěž a even. jeho souběžné nemoci

Tento individuální pokles  hladiny mužských pohlavních hormonů, na který navazují psychické a funkční změny mužského organismu se často analogicky (menopauzau žen)  nazývá andropauza.

Jedná se však o ne zcela přesné přirovnání, vzhledem k jinému typu změn, kterými muž prochází a které jsou často kvalitativně a kvantitativně jiné v porovnání se změnami u žen v menopauze.

Správnější pojem je  syndrom stárnutí muže, tvz. Aging men.

Co jsou to androgeny?

Androgeny-jsou  mužské pohlavní hormony. Jejích hlavní představitel je  hormon testosteron. Produkce testosteronu probíhá hlavně ve varlatech muže (90%). Zbylých 10 % je syntetizováno v nadledvinách.

Hladina mužských pohlavních hormonů (androgenů) začíná prudce stoupat v začátku puberty. Díky tomu se formuje mužský maskulinní typ postavy, definitivně se  formuje mužský genitál, zesiluje se sexuální orientace a sexuální touhy. Dostatečně vysoká hladina androgenů se udržuje  do 30-40 let věku muže .

Celý proces produkce testosteronu v lidském těle začíná v hypotalamu, což je spodní část mezimozku. Zde jsou produkovány tzv. spouštěcí („releasing“) hormony, které se jednotně nazývají jako gonadoliberiny (GnRH). Místem účinku gonadoliberinů je hypofýza (neboli podvěsek mozkový), přesněji její přední část (adenohypofýza), která pod vlivem gonadoliberinů produkuje gonadotropiny: folitropin (FSH) a lutropin (LH). Oba gonadotropiny stimulují gonády (neboli pohlavní žlázy) ke tvorbě pohlavních hormonů. U mužů jsou tedy hlavním cílovým orgánem gonadotropinů varlata, kde se tvoří androgeny (z řeckého andros = muž). Každý z gonadotropinů  se liší místem a výsledným efektem  působení ve varlatech

Folitropin ( folikulostimulační hormon) zodpovídá za tvorbu spermií v Sertoliho buňkách varlat. Lutropin (luteinizačního hormonu)odpovídá za produkci testosteronu v Leydigových buňkách varlat. Denní produkce testosteronu činí u dospělého muže 3 – 10 mg a normální plazmatické koncentrace celkového testosteronu se pohybují mezi 8 – 34 nmol/l. Testosteron se v plazmě nachází buď volný (2 %), nebo vázaný (98 %) na specifický plazmatický protein (SHBG – sex hormone binding globulin a TeBG – testosterone binding globulin; 44 %) či na albumin (54 %). Samotné biologické účinky má pouze forma volná a forma vázaná na albumin, zatímco testosteron vázaný na plazmatický protein (SHBG nebo TeBG) je biologicky neaktivní. Příliš vysoká  nebo příliš nízká hladina testosteronu může způsobovat závažné zdravotní potíže muže.

Příznaky:

Příznaky nedostatku testosteronu jsou poměrně  široké a velmi často se kombinují. Často jsou to potíže, s kterými nemocný navštívil již velkou skupinu specialistů z různých oborů medicíny.

Lze  je  rozdělit na potíže postihující sexuální život nemocného - pokles zájmu o sex (pokles libida), pokles  hladiny sexuální vzrušivosti a různou míru poruchy erekce.ADAM1

Další možnou skupinou potíží na vrub nedostatku testosteronu jsou potíže neuromuskulární tj.  úbytek svalové hmoty, osteoporóza ( řídnutí kostí), centrální ukládání tuků ( „ pivní břicho")

 

ADAM2

Potíže psychického rázu jao jsou napřiklad například zhoršení paměti, návaly melancholie a deprese.

Často se může jednat o tvz nenaladěnost, zvýšenou podrážděnost bez zjevného podkladu.

 

K rozhodnutí o návštěvě urologa-androloga napomáhá  dotazník ADAM

1

Trpíte sníženým libidem (sexuálním apetitem, touhou)?

Ano

Ne

2

Máte pocit nedostatku energie?

Ano

Ne

3

Trpíte poklesem síly a energie?

Ano

Ne

4

Klesá vaše tělesná výška?

Ano

Ne

5

Ztrácíte radost ze života?

Ano

Ne

6

Býváte smutný nebo mrzutý?

Ano

Ne

7

Trpíte poruchou erekce?

Ano

Ne

8

Zaznamenal jste v poslední době zvýšenou únavu,sníženou výdrž u sportu

Ano

Ne

9

Usínáte po obědě

Ano

Ne

10

Klesá,zhoršila se  vaše pracovní výkonnost v zaměstnání?

Ano

Ne

Dotazník je určen  pro muže nad 40 let. Upraven a převzat z článku: Morely JE et al. Validation of screening questionaire for androgen deficiency in aging males. Metabolism  journal 2000

Výsledek : pokud jste odpověděl Ano na otázku 1  ev. 7 a nebo na  jakékoli jiné 3 otázky nelze vyloučit nízkou hodnotu testosteronu,  poraďte se se svým urologem, andrologem.

Vyšetření a terapie.

V případě, že Váš praktický lékař  ev. Vy sám máte podezření že by jste mohl trpět tímto syndromem, měl by Vás vyšetřit specialista, urolog- androlog. Vyšetření se skládá z pečlivě odebráné anamnézy-

(Vaše  zdravotní historie, nemoci, užívání léku, nástup obtíží atd.) fyzikálního vyšetření, včetně vyšetření zevního genitálu a prostaty, ultrazvukového vyšetření ledvin, m. měchýře, varlat, prostaty a specifických hormonálních testů (testosteron, volný testosteron, FSL, LH )krevní obraz, lipidový profil a PSA (prostatický specifický antigen- test používaní k detekci karcinomu prostaty). Cílem vyšetření je  zhodnotit hormonální a lipidový profil muže, vliv hladiny testosteronu na potíže nemocného. V rámci vyšetření dále  provádíme preventivní vyšetření za účelem vyloučení možného karcinomu prostaty, infekce moče a onemocnění ledvin.

Terapii hypotestosteronemie (snížení hladiny testosteronu)

Léčbu rozdělujeme na léčbu kauzální a  substituční.

Kauzální léčba (léčba konkrétní příčiny) spočívá v přesné identifikaci příčiny nízké hodnoty testosteronu a směřuje k restituci, obnovení jeho přirozené produkce. Vychází  ze znalosti  fyziologické funkce hypothalamo- hypofýzo-gonadální osy,  morfologického nálezu na varlatech a vaskulární perfuze varlat.  Poruchy  perfuze varlat jsou nejčastěji způsobené aterosklerózou na podkladě poruchy lipidového metabolismu a nikotinismu. Následně nízká hodnota testosteronu podněcuje změny metabolismu tuků a bludný kruh se uzavírá. I z tohoto  důvodu je  vhodné provést  během vyšetření krevní testy na  hodnoty tuků v krvi, lipidový profil.

Substituční terapie se  doporučuje tehdy, kde  kauzální terapie není účinná, eventuálně není možná. Jedná se  léčbu  trvalou aby se předešlo vývoji patologických změn při nedostatku testosteronu. Tato léčba vyžaduje pravidelné kontroly lékařem. U správně indikované terapie  by zlepšní  mělo nastat v rozmezí 3-5 týdnů.

Každá terapie může mít různé  vedlejší  účinky. Z tohoto důvodu substituční terapie je přísně individuální. Na začátku vyšetření  je bezpodmínečně nutné vyloučit skrytý karcinom prostaty (vyšetřením PSA a vyšetření prostaty konečníkem). Terapie je přisně  kontraindikována u nemocných s karcinomem prostaty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názory pacientů

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

Pavel M., Český Krumlov

Podstoupil jsem malý operační zákrok, vasektomii v Uroklinikum. Vše proběhlo k mé spokojenosti, přesně jak bylo naplánovano a to diky vysoké kvalitě personálu a vybavení. Děkuji.

ostatní názory