Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.: Pacientů s rakovinou prostaty je víc, šance na přežití je vyšší

26.08.2014 -

odle nově zveřejněných dat Národního onkologického registru (NOR) se během let 2005 až 2011 v České republice rapidně zvýšil počet pacientů se zhoubným ná-dorem prostaty.


Podle nově zveřejněných dat Národního onkologického registru (NOR) se během let 2005 až 2011 v České republice rapidně zvýšil počet pacientů se zhoubným ná-dorem prostaty. V roce 2005 bylo hlášeno 4964 nových pacientů, zatímco v roce 2011 již 6965. Pozitivní naopak je, že mírně klesá počet pacientů, kteří na tu-to nemoc umírají.

V roce 2011 jich zemřelo o 4,85 procenta mé-ně než v roce 2005. „Tento vývoj je velmi dobrý a měli bychom udělat vše pro to, aby pokračoval. Důležité je zlep-šit informovanost veřejnosti," říká prof. MUDr. Marek Babjuk, přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol v Praze. Vyšetření PSA Karcinom prostaty je v České republice u mužů nejčastějším nádorem, pomineme-li méně zá-važné nádory kožní. Nová statis-tická data ukazují, že počet mužů, kteří onemocněním trpí nebo jej v minulosti prodělali, stále narůstá.

V roce 2005 jich v České republice žilo 20 642, v roce 2011 již téměř dvakrát tolik (39 866). Roste i počet nově diagnostikovaných pacientů s karcinomem prostaty. „Tento nárůst je odrazem roz-šíření vyšetření hladiny krevního PSA (prostatický specifický an-tigen — pozn. redakce) v rámci preventivních prohlídek, díky němuž se v mnoha případech daří zachytit karcinom prostaty v časném klinickém stadiu nemoci, tedy v momentě, kdy je onemoc-nění zpravidla velmi dobře léčitelné," vysvětluje prof. Bab-juk a dodává: „Lepší informova-nost veřejnosti může vést ke včasnějšímu záchytu rakoviny prostaty. Preventivní vyšetření je tak dnes nejúčinnější cestou, jak zvýšit pravděpodobnost úspěšné léčby." Zasahuje stále mladší muže Snižuje se také průměrný věk nově diagnostikovaných pacientů.

Podobně se proměnilo věkové rozložení i z hlediska celkového výskytu onemocnění. V letech 1992 až 1996 činil věkový prů-měr pacientů 73 let, v letech 2007 až 2011 byl průměr již 69 let. Riziko zhoubného nádoru prostaty významně roste po 50. roce živo-ta, nejvíce pacientů je diagnostikováno kolem 70. roku života.


Nezastupitelnost prevence „Je důležité, aby se muži nebáli podstoupit preventivní vyšetření. Měli by jej zvážit hlavně ti ve věku zhruba od 55 do 70 let, kteří mají zájem aktivně pečovat o své zdraví. Zveřejněná data ukazují stoupající početyacientů s rakovinou prostaty v Ceské republice. Pokud ale zlepšíme in-formovanost mužů a zachytíme onemocnění včas, můžeme do budoucna zajistit ještě výrazněj-ší pokles úmrtnosti," uzavírá prof. Babjuk.

 

 

 

Podobné aktuality

UroKlinikum bude od 22.12. do 2.1. zavřené 18.12.2017
UroKlinikum bude od 22.12. do 2.1. zavřené

Urologická klinika UroKlinikum bude od 22. prosince do 1. ledna včetně uzavřená. Pacienti se ale mohou objednávat telefonicky a e-mailem.

Nechte si zkontrolovat prostatu 27.10.2017
Nechte si zkontrolovat prostatu

Je vám 50 až 65 let? Zapojte se do projektu VZP Časný záchyt rakoviny prostaty.

Názory pacientů

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

ostatní názory