Urologická ambulance

Komplexní odborná ambulantní urologická péče na jednom místě právě pro Vás

Urologické zdraví je dar,
             o který je třeba pečovat

Hyperaktivní močový měchýř

28.07.2014 -

Hyperaktivní močový měchýř je onemocnění, které se projevuje náhlou neodkladnou nutností močit (urgentní mikce), zvýšením frekvence močení a četným urgentním nočním močením.

Hyperaktivní močový měchýř je onemocnění, které se projevuje náhlou neodkladnou nutností močit (urgentní mikce), zvýšením frekvence močení a četným urgentním nočním močením. Často muže být sdružení i s nechtěným unikem moče - urgentní inkontinencí. Pokud vyloučíme jinou etiologii potíží zánět, nádor močového měchýře ev. cystolithiasu, mluvíme o syndromu hyperaktivního měchýře res. Overactive bladder (OAB.

Tímto syndromem různé intenzity trpí v Evropě 11-16% populace.

Základním cílem správně vedené terapie hyperaktivního měchýře je dosažení maximální spokojenosti nemocných a optimálního vyvážení mezi účinností (úleva od obtěžujících příznaků), snášenlivostí (minimum nežádoucích účinků) a adherencí/perzistencí (maximalizace délky trvání).

 

Základním pilířem léčby je zde farmakoterapi


Její úspěšnost je poměrně vysoká dosahuje až 70-80%. Jedná se zejména o preparáty na bázi antimuskarinik, resp. anticholinergik.

Jsou to léky, které tlumí aktivitu močového měchýře, hladké svaloviny ale často na druhé straně mají různé nežádoucí účinky například sucho v ústech, zácpa atd.

Titrací dávky a zvolením vhodného léku z této skupiny, lze poměrně úspěšně minimalizovat četnost nežádoucích potíží.
Přichází mirabegron

Zásadním přínosem se v tomto smyslu může stát inovativní přípravek mirabegron, vůbec první agonista β3-adrenergních receptorů (jedná se o úplně novou strukturální entitu s novým mechanismem účinku), který je indikován k léčbě dospělých s OAB.  Mirabegron uvolňuje detruzor v průběhu plnění, zvyšuje jímací kapacitu měchýře a prodlužuje interval mezi močeními. Výsledkem je zlepšení snášenlivosti při účinnosti srovnatelné se stávajícími antimuskariniky. To vše se děje bez ovlivnění tlaku při vyprazdňování. Při podávání mirabegronu navíc není ovlivněn ani reziduální objem močového měchýře. „Nový lék je účinný u všech skupin pacientů, a to i bez předchozí terapie nebo po přerušení léčby pro nedostatečnou účinnost či pro výskyt nežádoucích účinků. Tato tvrzení se mohou opřít o výsledky řady klinických studií – dosud jich bylo provedeno 41 s více než 10 500 pacienty.

K dispozici je v síle 50 mg ve formě tablet s prodlouženým uvolňováním.

Nežádoucí účinky, na které si naši nemocní nejvíce stěžují, tedy sucho v ústech a zácpa, se vyskytovaly srovnatelně s placebem, ale podstatně méně než starších typů léku jako například u antimuskarinika tolterodinu.

Lékařům se tak po dlouhých 30 letech dostává do rukou nová, účinná, velmi dobře snášená a bezpečná zbraň v boji proti OAB, četnému a pacienty často negativně vnímanému onemocnění.

 

Podobné aktuality

UroKlinikum zvítězilo v soutěži Ordinace roku 2017 25.04.2018
UroKlinikum zvítězilo v soutěži Ordinace roku 2017

UroKlinikum - Urologická klinika Praha - obsadilo hned dvě místa v soutěži Ordinace roku.

Rakovinu prostaty odoperuje robot 23.04.2018
Rakovinu prostaty odoperuje robot

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - hlavní lékař UroKlinikum a přednosta Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol - představil na tiskové konferenci robotický systém DaVinci Xi. Ten bude ve FN Motol vykonávat urologické výkony.

Názory pacientů

Jiří P., Praha Jiří P., Praha

Děkuji profesoru Babjukovi a celému týmu za to, že rychle a efektivně vyřešil mé zdravotní obtíže. Skvělá péče a přístup s jakým jsem se zatím nesetkal.

Pavel N., Liberec Pavel N., Liberec

Díky pravidelným preventivním prohlídkám mohu zůstat klidný a nemusím se obávat rakoviny prostaty.

ostatní názory